Handboek sociaal-emotionele vaardigheden: Basisvaardigheden by Evert Scholte,Jan van der Ploeg

By Evert Scholte,Jan van der Ploeg

Of jeugdigen gelukkig worden is niet te voorspellen. Een succesvol leven kan niet worden gegarandeerd. Er zijn immers veel factoren waarop males geen invloed heeft en die het leven een onverwachte wending kunnen geven.

Maar het is wel mogelijk om kinderen en jongeren toe te rusten met middelen die de kans op een geslaagd leven vergroten. Daartoe behoren vaardigheden om goed te kunnen leren, positief met anderen om te kunnen gaan en zinvol deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Dit boek behandelt een aantal elementaire vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het gezin, op tuition en in de vrije tijd. Het gaat om vaardigheden die helpen voorkomen dat jeugdigen:

• geen oog hebben voor anderen

• situaties verkeerd inschatten

• gedragsproblemen ontwikkelen

• conflicten krijgen met anderen

• op institution gedemotiveerd raken

• in een isolement terecht komen.

De ouders en de institution spelen hierbij een belangrijke rol. Als het in het gezin ontbreekt aan communicatie en onderlinge saamhorigheid bestaat de kans dat kinderen de vereiste vaardigheden niet of onvoldoende ontwikkelen. Wanneer op institution onvoldoende wordt geleerd is het risico op maatschappelijke uitval groot.

Dat geldt vooral voor kinderen die in aanleg meer moeite hebben met het zich eigen maken van de vaardigheden om goed te kunnen leren en positief om te kunnen gaan met zichzelf en anderen. Daarom is er in dit boek ook aandacht voor kinderen en jongeren met ADHD of autisme, alsook voor jeugdigen die door hun agressie, angsten en beperkte leervermogens, moeite hebben zich de vereiste basisvaardigheden eigen te maken.

Hiernaast worden er testinstrumenten aangereikt om de essentiële vaardigheden te screenen. Ook worden er een aantal werkwijzen vermeld om de ontwikkeling van deze basisvaardigheden bij kinderen en jongeren te stimuleren en scheefgroei bij te sturen.

Het boek is geschreven voor iedereen die meer wil weten over de vaardigheden die jeugdigen tijdens hun ingroei in de samenleving dienen te ontwikkelen en hoe dit proces bevorderd en bijgestuurd kan worden. Het boek is niet alleen van belang voor beroepskrachten in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs of zij die daarvoor worden opgeleid, maar ook voor leraren, (pleeg)ouders en ieder ander die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Show description

Read or Download Handboek sociaal-emotionele vaardigheden: Basisvaardigheden van jeugdigen om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen (Dutch Edition) PDF

Similar psychotherapy, ta & nlp books

A Guide to Psychotherapy

This booklet is set a private trip, an experience that has the capability to alter one's whole outlook. it really is an creation to psychotherapy that gives transparent and direct solutions to frequently asked questions on mental remedy: How do i do know whilst to go into remedy? How do i am going approximately making a choice on a therapist?

Becoming an Ethical Helping Professional: Cultural and Philosophical Foundations

An attractive method to hide moral offerings in counseling settings This consultant will take readers on a wide-ranging journey of ethics—covering either the theoretical and useful points of supplying sound, moral care. as well as priceless details, this booklet offers entry to bankruptcy targets, candid case experiences, tales from either scholars and counselors, questions for mirrored image, and pupil dialogue actions.

Difference and Diversity in Counselling: Contemporary Psychodynamic Approaches

All counsellors are pressured to take account of the varied society within which they perform and to notify themselves of most sensible perform with all shopper teams. This publication presents a latest psychodynamic viewpoint on distinction and variety to carry practitioners brand new with present pondering while confronted with a consumer who's indirectly 'different'.

Erfolgreich gegen Zwangsstörungen: Metakognitives Training - Denkfallen erkennen und entschärfen (Psychotherapie: Manuale) (German Edition)

Dieses Selbsthilfemanual für Menschen mit Zwangsstörungen zeigt Betroffenen anhand zahlreicher unterhaltsamer Beispiele sowie bewährten und neuen Behandlungsstrategien, wie guy zwangstypischen „Denkfallen“ (z. B. übermäßige Verantwortungsübernahme, Perfektionismus) entgehen kann. Eine umfangreiche Materialsammlung leitet Betroffene dazu an, wiederkehrende Denkfallen erst zu erkennen und dann zu „entschärfen“.

Additional info for Handboek sociaal-emotionele vaardigheden: Basisvaardigheden van jeugdigen om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.19 of 5 – based on 34 votes